5 handsprit + 10-pack munskydd/skyddsmask/Ansiktsmask

SaveSavedRemoved 0
Deal Score0
Deal Score0

5 handsprit + 10-pack munskydd/skyddsmask/Ansiktsmask

10 stycken 3-lagers hög filtreringskapacitet munskydd/skyddsmask/Ansiktsmask. Att munskyddet är av 3-lager gör storskillnad för filtring jämfört med vanliga munskydd samtidigt som just denna munskydd ger extra komfort och skydd. Munskyddet är enkel att använda och andas genom. Hög filtreringskapacitet för nyttjande inom skönhetsindustri, sjukhusmiljö och påfrestande miljöer med hög partikelhalt.- 3-lager för extra effektivitet och komfort tack vare den mjuka materialen.- Enkelt att använda.- Hög filtreringskapacitet.5st handsprit 50ml.Notera: På grund av begränsad utbud kan produktens utseende skilja sig från bild dock kommer innehållet och ML storlek alltid vara det samma.Flytande antibakteriell desinfektions handsprit. Används på torra händer och ska inte tvättas bort. Hygieniskt och bekvämt på resor, efter toalettbesök, före måltider, under förkylningstider m.m. Extra passande. Flytande antibakteriell desinfektionsmedel förhindrar inte smitt risk däremot allmänt hjälper minska infektionsrisk. Notera gäller ej luftburna sjukdomar. Rekommenderas köpa till spraykork.Ingår: 5st Flytande antibakteriell handsprit.OBS!: Orsakar allvarlig ögonirritation. Mycket brandfarlig vätska och ånga.Innehållet/behållaren lämnas till destruktion enligt lokala föreskrifter. Förvaras på väl ventilerad plats. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Enable registration in settings - general
Compare items
  • Total (0)
Compare